2017-18 Varsity Boys' Basketball Roster

No. Name Pos. Cl. Ht. Wt.
12 Simon Scherry full bio Simon Scherry   2020    
14 Grant Lashley full bio Grant Lashley   2019    
22 Carson Leibering full bio Carson Leibering   2019    
24 Cade Jones full bio Cade Jones   2019    
30 Dylan Begle full bio Dylan Begle   2019    
32 Carter Meunier full bio Carter Meunier   2018    
34 Cole Sigler full bio Cole Sigler   2020    
40 Mitchel Becher full bio Mitchel Becher   2018    
42 Grahm Turner full bio Grahm Turner   2019    
44 Murrray Becher full bio Murrray Becher   2020    
52 Blake Sisley full bio Blake Sisley   2021